OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00031831/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-11-2021r. o godz. 14:25 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach   przy ul. Waryńskiego 32 w sali nr I odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 95-040 Koluszki, ul .Wiśniowa 1, msc.Żakowice, działka nr 106/10;107/10, obręb 26 Żakowice, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00031831/3 . Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 0,0924 ha. Zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony-powierzchnia użytkowa: 168,65m2, oraz budynkiem garażu częściowo podpiwniczonym wolnostojącym dwustanowiskowym o powierzchni zabudowy  49,83,m2. Do budynku doprowadzona instalacja energii elektrycznej oraz wodociąg z sieci (kanalizacja lokalna-szambo, ogrzewanie lokalne-piec na ekogroszek). 


Nieruchomość należy do dłużników: Jolanta Olczyk i Krzysztof Olczyk
Suma oszacowania wynosi 491 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    368 325,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 110,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach, ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

04.11.2021
22 października 2021

OPERAT