Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak (tel. 468744740) ogłasza, że: dnia 02-10-2017r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach mającego siedzibę przy Ul. Waryńskiego 32 w sali nr  I, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   gruntowej zabudowanej o powierzchni 941 m2 , o nr ewiden. działki 268/11, Nieruchomość zabudowana budynkiem  mieszkalnym wolnostojącym, parterowym z użytkowym poddaszem, całkowicie podpiwniczonym o pow.użytkowa 121 m2 w tym powierzchnia niewykończona łazienki 12,8 m2 . Budynek wyposażony jest w instalację z sieci gminnej, elektryczną światła i siły, oc z własnej kotłowni,kanalizacja lokalna (szambo). 

Nieruchomość należy do dłużników: Renata Amrozińska ,Sławomir Amroziński

położonej: 95-060 Brzeziny, msc.Rochna 26, działka nr 268/11,Obręb 30 Zalesie 

dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1B/00017672/6 [NKW: LD1B/00017672/6].

 

Suma oszacowania wynosi 314 070,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     235 552,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 31 407,00zł .Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak 

 

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama

 

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama