OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00021621/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2020r. o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach   przy Brzeziny, Ul. Waryńskiego 34 w sali nr  I odbędzie się druga licytacja nieruchomości komercyjnej o powierzchni 21.000 m 2, o nr ewidencyjnych działek 184 i 185. Nieruchomość zabudowana budynkiem stacji paliw z restauracją i hotelem pod jednym dachem. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem: powierzchnia użytkowa części stacji paliw-198 m2, powierzchnia użytkowa części restauracyjno-hotelowej-674 m 2. W części zajętej pod obiekt stacji paliw : sklep, pomieszczenia socjalne, sanitarne i biurowe oraz sanitariaty i prysznice dla kierowców, 2 zbiorniki paliwa płynnego, 2 dystrybutory z czterema nalewkami, 1 dystrybutor dla TIR-ów, 1 dystrybutor LPG ze zbiornikiem na gaz. Teren uzbrojony jest w następujące media: przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji sanitarnej (szambo) przyłącze energii elektrycznej 220V/380V, sieć telefoniczna, sieć kanalizacji burzowej, instalacja gazowa do lokalnej kotłowni gazowej, dojazd nawierzchnią bitumiczną. Nieruchomość należy do dłużnika: Teresa Wiewióra ,położona: msc. Zalesie 27 A, 95-060 Brzeziny, działki  nr 184,185, Obrębu 30 Zalesie,  dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00021621/5  
 

Suma oszacowania wynosi 3 630 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    2 420 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 363 000,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 dogodz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Brzezinach przy Brzeziny, Ul. Waryńskiego 34 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

20.10.2020
05 października 2020

Powrót

Strona główna

Powrót