OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak (tel. 468744740) ogłasza, że: dnia 29-08-2019 r. o godz. 08:40  w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach mającego siedzibę przy Ul. Waryńskiego 34 w sali nr  BOI, odbędzie się druga licytacja 1/6 niewydzielonej części nieruchomości . Działka nr 3334  o powierzchni 0,0579 ha .Na działce budynek wolnostojący mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej ok.300 m2 .Budynek składa się z kondygnacji przyziemia,wysokiego parteru oraz poddasza użytkowego. Częściowo podpiwniczony. Działka posiada przyłącze do sieci energii elektrycznej, wodociągowej , kanalizacyjnej oraz sieci teleinformatycznej.Ogrzewanie budynku oraz ciepła woda ze źródła lokalnego.


Nieruchomość należy  do dłużnika: Małgorzata Franecka w 1/6 części ,położona: 95-060 Brzeziny, przy ul. Irysowa 10, działka nr 3334 Obręb 8 Brzeziny,     dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1B/00012483/9 [NKW: LD1B/00012483/9].

 

Suma oszacowania wynosi 43 067,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     28 711,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 306,70zł .
Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

29.08.2019
22 lipca 2019

Powrót

Strona główna

Powrót

 

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak 

 

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama