Strona główna

Powrót

Licytacje ruchomości

24.11.2020 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak ogłasza że w dniu 24.11.2020 r. o godzinie 13:00 

                                                                                                 

 

 

...czytaj więcej

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak 

Kancelaria Komornicza nr I

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2020r. o godz. 13:00  w lokalu:
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 57
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 _____________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________
1. MERCEDES - BENZ 308 Sprinter CDI E3 3.5t 1 [szt.] 8 610,00  **) 6 457,50
nr. rej EBR N139, VIN WDB9036121R411855
rok produkcji 2002, data nast.badani 09-07-2021r.
 
2. MERCEDES-BENZ 308 Sprinter CDI E3 3.5t 1 [szt.] 11 808,00  **) 8 856,00
nr. rej EBR 75AS, VIN WDB9036121R467236
rok produkcji 2003, data nast.badani 27-02-2021
 
3. MERCEDES-BENZ 308 Spinter CDI E3 3.5 t 1 [szt.] 12 054,00  **) 9 040,50
nr.rej EBR 65GA, VIN WDB9036121R261052
rok produkcji 2001, data nast.badani 09-07-2021
 
4. MERCEDES-BENZ 308 Sprinter CDI E3 3.5t 1 [szt.] 11 562,00  **) 8 671,50
nr.rej EBR 65EN, VIN WDB9036121R377700
rok prodkcji 2002, data nast.badani 09-07-2021
_____________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.  Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.