Licytacje

Wnioski

Kontakt

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak 

Kancelaria Komornicza nr I

Dojazd

O nas

Właściwość

zadzwoń 46 874 47 40

 Andrzej Jóźwiak Kancelaria nr I Kontakt Właściwość Wnioski Licytacje Dojazd O nas  Lasockich 33 brzeziny Koluszki Słupia Gałkówek Gałków Jeżów Rogów Alimenty zaświadczenia wierzyciel pełnomocnik dłużnik postępowanie egzekucyjne postępowanie alimentacyjne Sąd długi wpłaty ugoda zajęcia brzeziny komornik koluszki Piotr Niestrata Lucyna Zielonka Sąd Brzeziny Sąd Koluszki Komornik Łódzkie apelacja Łódzka właściwość  składanie wniosków 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Kancelaria Komornicza nr I w Brzezinach i
  • W celu należytej ochrony danych osobowych i sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: brzeziny@komornik.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:

– podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;

– podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych;

– innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z  przetwarzaniem danych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie brzeziny komornik danych narusza przepisy RODO.

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak 

Kancelaria Komornicza nr I

brzeziny komornik

 

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak 

 

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama

 

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak 

Kancelaria Komornicza nr I